Update cookies preferences

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
HÜSEYİN MURAT ÖZGEN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen-edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı


1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Pr.
1998-2002 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji (Yl) (Tezli)
2002-2009 Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji (Dr)
2007-2009 Bütünleşik Doktora Justus-liebig Universitaet Giessen Klassische Archäologie
Almanca 2008 Bahar Mittelstufe Deutsch 65
İngilizce 2010 Bahar ÜDS 81