Update cookies preferences

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
BÜKE KOYUNCU KAHVECİOĞLU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen-edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı


1997-2002 Lisans Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Pr. (Fransızca)
2002-2006 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
2006-2013 Doktora Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji (Dr)
İngilizce 2010 Bahar TOEFL IBT 106
Fransızca 2009 Güz KPDS 90
İngilizce 2008 Bahar KPDS 96