Update cookies preferences

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
CİHAN CİNEMRE

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen-edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Sosyometri Anabilim Dalı


1997-2002 Lisans İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü
2002-2005 Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
2005-2012 Doktora Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme (Dr)