Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
SELEN BAŞER NEJAT

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı


2000-2005 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Grafik Tasarım Pr.
2005-2008 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Anasanat Dalı (Yl) (Tezli)
2009-2017 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarımı (Sy)
İngilizce 2007 Güz ÜDS 81.250