Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Arş.Gör.
AHMET AYDIN ATMACA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü
Heykel Anasanat Dalı


2000-2005 Lisans Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Heykel Pr.
2010-2013 Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel (Yl) (Tezli)
2014- Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel (Sy)
İngilizce 2010 Bahar KPDS 63