Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
YILDIZ GÜNER

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü
Heykel Anasanat Dalı


1990-2000 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Heykel Pr.
2000-2002 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel (Yl) (Tezli)
2004-2006 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel (Sy)
İngilizce 2005 Güz ÜDS 78.75