Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
DERYA ÜLKER KIPÇAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı


1997-2002 Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Pr.
2004-2008 Lisans Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Pr.
2010-2014 Yüksek Lisans Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
2014-2019 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim (Sy)
İngilizce 2022 2022/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuçları YDS 86,25000
İngilizce 2011 Bahar KPDS 88.75