Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
ASLI ÖZÜBEK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı


2005-2010 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yaylı Çalgılar (Sy)
İngilizce 2002 Bahar KPDS 50