Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Öğr.Gör.
AYŞEN BULUT

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı


2004-2008 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Üfleme Ve Vurma Çalgılar Pr.
2008-2010 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üfleme Ve Vurma Çalgılar (Yl) (Tezli)