Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
DİLBAĞ TOKAY

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı


1992-1996 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Pr.
1997- Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yaylı Çalgılar (Yl) (Tezli)
2002-2008 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yaylı Çalgılar (Sy)
İngilizce 2018  YÖKDİL 63.75