Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
MEHMET YASEMİN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı


1999-2002 Yüksek Lisans Hochschule Für Musik Detmold Keman
2014-2018 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yaylı Çalgılar (Sy)