Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Arş.Gör.
KUMRU ÇILGIN ÇALIŞ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Şehircilik Anabilim Dalı


2004-2010 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Ve Bölge Planlama Pr.
2008-2010 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Planlama (Yl) (Tezli)
2010-2019 Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Ve Bölge Planlama (Dr)
İngilizce 2012 Bahar KPDS 72.50