Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
MUSTAFA TEOMAN TEKKÖKOĞLU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Bölge Planlama Anabilim Dalı


1983-1987 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
1987-1989 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Planlama (Yl) (Tezli)
1989-1997 Doktora Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik (Dr)
İngilizce 2010 Diğer ÜDS 65