Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Doçent
TANSEL ERBİL

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Bölge Planlama Anabilim Dalı


1983-1988 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Ve Bölge Planlama Pr.
1992-1994 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Planlama (Yl) (Tezli)
1997-2006 Doktora Cornell University Şehir Ve Bölge Planlama
İngilizce 2010  KPDS 88