Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
TAYFUN KAHRAMAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Bölge Planlama Anabilim Dalı


2000-2004 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
2008-2010 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Planlama (Yl) (Tezli)
2011-2017 Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (Dr)
İngilizce 2011 Bahar KPDS 67.50