Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
CENK AKTALAY

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı


2008-2010 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Fagot Sanat Dalı