Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
ERHAN BİROL

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Piyano, Arp Ve Gitar Anasanat Dalı


2006-2009 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Piyano (Yl) (Tezli)
2011-2013 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Piyano (Sy)