Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Arş.Gör.
FATMA KÜBRA ÇADIRCIOĞLU UYAR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı


2012-2016 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Üfleme Ve Vurma Çalgılar Pr.
2016-2019 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Üfleme Ve Vurma Çalgılar (Yl) (Tezli)
2019- Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Üfleme Ve Vurma Çalgılar (Sy)
İngilizce 2018 17 Mart 2018 YÖKDİL 58.75