Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Öğr.Gör.
FUAT OZAN SEZENER

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Piyano, Arp Ve Gitar Anasanat Dalı


1993-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Gitar Pr.
2003-2006 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Piyano (Yl) (Tezli)
2016-2020 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Piyano (Sy)
İngilizce 2015  YDS 56.25000