Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Arş.Gör.
SERCAN BÜYÜKEDES

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı


2006-2010 Lisans-ÇiftAnadal Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Pr.
2010-2013 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği (Yl) (Tezli)