Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Arş.Gör.
YONCA ATAR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Piyano, Arp Ve Gitar Anasanat Dalı


2008-2012 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano, Arp Ve Gitar Anasanat Dalı Arp Sanat Dalı
2012-2017 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Piyano (Yl) (Tezli)
2017- Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Piyano, Arp Ve Gitar (Sy)
İngilizce 2017  YÖKDİL 66.25