Update cookies preferences

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
AZİZ RIDVAN KUTLUTAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Bina Bilgisi Anabilim Dalı


Burhaniye/Ören Adramytteion Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Alanı Kentsel Tasarım Projesi
Araştırmacı - Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
Arkeopark Alanı Kentsel Tasarım Projesi saha çalışması, tasarıma yönelik analizler ve kentsel tasarım proejesinin vaziyet projesini içermektedir. , 15.08.2016