Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Öğr.Gör.
INDIRA MURAKAEVA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı