Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi
TUBA AKPOLAT

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen-edebiyat Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması Ve Ekonomisi Anabilim Dalı


2003-2007 Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. (İö)
2009-2014 Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli)
2016-2019 Doktora Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)
İngilizce 2015 2015-YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları YDS 65,00000