Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Doçent
MESUT ERDEM ÇÖLOĞLU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Bestecilik Ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı


1997-2001 Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Pr.
2002-2005 Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği (Yl) (Tezli)
2007-2013 Doktora Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Müzikoloji (Dr)
2019- Lisans Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) (Açıköğretim)
İngilizce 2022 2022/3 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS-2022/3) Sonuçları e-YDS 95,00000
İngilizce 2019  e-YDS 95.00000
İngilizce 2014 Güz YDS 91.25
Fransızca 2014 Bahar YDS 90.00000
İngilizce 2012 Güz KPDS 87.50000
Fransızca 2009 Bahar KPDS 88
Fransızca 2005 Güz ÜDS 83.750